Business Process Masters, Program & Project Management
Business Process Masters, Program & Project Management

Over 2BPM

2BPM richt zich op kwaliteitsverbetering van de dienstverlening, optimalisatie van de bedrijfsprocessen en harmonie in organisatie en systemen. We zorgen voor een vlotte en vloeiende verandering in uw bedrijf waar nodig.

De visie van 2BPM is om alle betrokkenen zoals afnemers, toeleveranciers, dienstverleners en producenten, in harmonie te laten samenwerken.

2BPM wordt de beste dienstverlener betreffende programmamanagement in combinatie met procesoptimalisatie. We hebben de beste competenties om deze missie te laten slagen.

De doelstelling van 2BPM is het verbeteren van de dienstverlening, ondermeer te bereiken door:

  1. Het definiëren van de vereiste resultaten en verantwoordelijkheden van mensen en informatiesystemen
  2. Het optimaal afstemmen van processen tussen mensen en informatiesystemen
  3. Het snelle aanpassen aan de vereiste veranderingen door mee te doen en te leren

2BPM levert uitstekend Programma Management, Business Project Management en Business Process Mastering. Wij leveren snel inzicht in de bedrijfsprocessen, de competenties de organisatie en de systemen van het nu en het heden. U krijgt inzicht of uw bedrijf sneller en beter in staat zal zijn om aan de grillige eisen van de omgeving te voldoen. Bovendien krijgt u inzicht in wat, waar en hoe de samenwerking tussen uw afnemers, organisatie en leveranciers kan worden bevorderd. Vervolgens ontwerpen, realiseren en implementeren we alle vernieuwingen in de processen, organisatie en systemen. Wij leveren daarnaast ook de handovers naar de beheersorganisatie.

Ons motto is: “samen werken aan de samenwerking